Opinie o Nas
Do góry
   REJESTRACJA    |    LOGOWANIE
BEZPIECZEŃSTWO / POLITYKA COOKIE

Polityka prywatności sklepu prowadzonego pod adresem https://twojekafelki.pl, formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników (Użytkownik) za pośrednictwem strony Sklepu przez administratora danych osobowych - firmę Twojekafelki sp z o.o. z siedzibą w Łodzi 90-135 ul. Gabriela Narutowicza 40 lok.1 Niniejsza Polityka opisuje również reguły obsługiwania plików „cookies” przez Sklep, zgodnie z ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Przetwarzanie danych osobowych.

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania rejestracji i zakupów w naszym Sklepie to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • numer PESEL (w przypadku osoby fizycznej, która zażyczy sobie jego zamieszczenia na fakturze VAT),
 • nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP (w przypadku firm).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne jednak niezbędne dla rejestracji w Sklepie, realizacji zamówienia oraz badania jakości obsługi. Użytkownik powinien zadbać, aby powyższe dane były aktualne i zgodne z rzeczywistością. Użytkownikom w każdym czasie przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych przez administratora danych. Złożenie sprzeciwu możliwe jest w szczególności poprzez przesłanie informacji na podany adres e-mail: kontakt@twojekaferlki.pl W takim przypadku dane osobowe takiego Użytkownika zostaną usunięte lub poddane anonimizacji, chyba że dalsze przetwarzanie danych będzie uzasadnione powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.   Dane osobowe Klientów pobierane są przez firmę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • dostosowania serwisu do potrzeb Klientów,
 • obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu,
 • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
 • marketingu usług i towarów oferowanych przez administratora danych osobowych, co następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez poinformowanie Dekordia.pl droga mailową bądź samodzielne cofnięcie na koncie klienta.
 • przesyłania na podany adres poczty elektronicznej zamówionych informacji marketingowych, co następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez poinformowanie Dekordia.pl droga mailową bądź samodzielne cofnięcie na koncie klienta.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety na portalach Ceneo.pl, Opineo.pl i Google Customer Reviews w celu zbadania opinii o przeprowadzonej transakcji. Przekazanie danych do w/w podmiotów następuje wyłącznie na podstawie wyrażonej uprzednio zgody. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez poinformowanie Dekordia.pl droga mailową bądź samodzielne cofnięcie na koncie klienta. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do wypełnienia ankiety. Przysługują Państwu następujące prawa: - prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu Państwa danych w zakresie określonym w art. 15 RODO; - zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania dotyczących Państwa nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych; - zgodnie z art. 17 RODO - prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") zapisanych u nas Pańśtwa danych osobowych o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji,
 • do wywiązania się z prawnego obowiązku,
 • z uwagi na względu interesu publicznego,
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- zgodnie z art. 18 RODO - prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, o ile:

 • prawidłowość danych osobowych jest przez Państwa kwestionowana,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się ich usunięciu,
 • nie potrzebujemy już danych osobowych, ale sa one Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • wnieśli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 wobec przetwarzania;

- zgodnie z art. 20 RODO - prawo do otrzymania dostarczonych nam Państwa danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przesłania ich innemu administratorowi ("prawo do przenoszenia danych"); - zgodnie z art. 77 RODO - prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z reguły mogą się Państwo zwrócić w tej sprawie do organu nadzorczego w miejscu Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy lub naszej siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania Państwa danych osobowych, sprostowania, blokowania lub usuwania danych, a także w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych w celach określonych w niniejszej polityce prywatności, prosimy o kontakt z administratorem danych kontakt@twojekafelki.pl Prawo do wniesienia sprzeciwu Jeżeli w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów, wówczas mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w takim celu - ze skutkiem na przyszłość. W przypadku przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego mogą Państwo zrealizować prawo do sprzeciwu w każdym czasie. Jeżeli przetwarzanie ma miejsce w innych celach, przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu jedynie z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Po skorzystaniu przez Państwa z prawa do sprzeciwu nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania i będą one nadrzędne wobec Państwa interesów i praw, lub gdy przetwarzanie danych ma służyć dochodzeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń. Powyższe nie obowiązuje, gdy przetwarzanie danych ma miejsce do celów marketingu bezpośredniego. W takim przypadku nie będziemy kontynuować przetwarzania Państwa danych osobowych do powyższego celu.

Informacja o cookies.

Sklep nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas korzystania z witryny. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość oglądanej strony. Sklep nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu. Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w Sklepie lub/i brak możliwości dokonania zakupu.

Pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • obsługa logowania - weryfikacja połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookies informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia,
 • prezentacja treści - zabezpieczenie przez wyświetlaniem użytkownikowi ponownie tych samych treści,
 • obsługa formularzy - zabezpieczenie serwisu przed działaniem robotów (programów komputerowych służących do automatycznego badania zawartości serwisu www),
 • statystyka - budowanie anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu.

Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. "web beacons" (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). "Web beacons" pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której "web beacon" został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Firma oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na nasz adres kontakt@twojekafelki.pl Administrator danych może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z uwagi na zmiany techniczne Sklepu, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Sklepu. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania ze Sklepu.